Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 33 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tartışmacı yazma eğitiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve yazma kaygılarına etkisi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Bolu/TÜRKİYE1, Millî Eğitim Bakanlığı, Gündoğar Rehberlik Merkezi, Bolu/TÜRKİYE2
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada tartışmacı yazma eğitiminin sınıf öğretmenliği programı öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve yazma kaygıları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma tek grup öntest-sontest modeline göre desenlenmiş zayıf deneysel türde bir çalışmadır. Araştırmanın örneklem grubunu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ). Sınıf Öğretmenliği programına kayıtlı ve Türkçe öğretimi dersi alan 63 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılara 6 haftalık tartışmacı yazma eğitimi programı uygulanmıştır. Araştırmanın verileri Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve Yazma Kaygısı Ölçeği vasıtasıyla toplanmıştır. Araştırma sonunda eleştirel yazma eğitimi programına katılan öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinde anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate the effect of argumentative writing instruction on critical thinking tendency and writing anxiety of pre-service classroom teachers. The study is a type of weak experimental research based on one group pre-test/post-test design. The participants of the study include 63 undergraduate students of classroom teaching who have been enrolled in the class of Teaching Turkish at AIBU during 20120-2013 academic year. Of the participants, 84% are females and 16% are males. Two different instruments, Critical Thinking Tendency Scale and Writing Anxiety Scale, were used to collect the data of the study. The results indicated that the training on argumentative writing that pre-service teachers were exposed to had a positive effect on their critical thinking tendency.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :