Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi İktisat ve İşletme (Gİİ) Dergisi

Yıl 2015 , Cilt , 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu Harcamaları Bileşenleri İle İşsizlik Arasındaki İlişki (Türkiye Örneği)

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü, Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Yirminci yüzyılın başından itibaren iktisadi, siyasi ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeler devletin misyon ve vizyonunda ciddi bir transformasyona yol açmıştır. Ortaya çıkan bu yeni durum kamu harcamalarını eskisiyle kıyaslanamayacak devasa boyutlara taşımıştır. Kamu harcamalarının baş döndürücü hızla artışı literatürde kamu harcamalarıyla ilgili çalışmaları artırmış, bu çalışmaların kahir ekseriyeti klasik ve keynesyen öğreti ekseninde şekillenmiştir. Bu çalışmada Türkiye’de 1980-2013 dönemine ait kamu harcama bileşenleri ve işsizlik düzeyine ait yıllık zaman serisi verileri kullanılarak kamu harcamaları bileşenleri ile işsizlik düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir. Transfer harcamaları ile işsizlik düzeyi arasında çift yönlü bir nedensellik, cari ve yatırım harcamaları ile işsizlik düzeyi arasında ise ters yönlü bir ilişki olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. 

Özet İngilizce :

Developments in the economic, political and social areas since the beginning of the twentieth century has led to a significant transformation of the state's mission and vision. This new situation has emerged as enormous public expenses that cannot be compared with the former ones. Studies on public spending has increased rapidly in the dizzying rise of public spending, sometimes the majority of the research has been shaped in classical and Keynesian doctrine axis. This study examined the effect of the public expenditure components on the unemployment level in Turkey during the 1980-2013 within the framework of time series analysis. The results showed that there is bidirectional causality between transfer spending and level of unemployment; and there is a inverse relation between the unemployment level and current and investment expenditures.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :