Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi İktisat ve İşletme (Gİİ) Dergisi

Yıl 2015 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ERTELENMİŞ VERGİLERİN FİNANSAL TABLO KULLANICILARI AÇISINDAN ÖNEMİ

Yazar kurumları :
Vergi Başmüfettişi GÜSBE, Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Ertelenmiş vergiler, varlık ve borçların defter değerleri ile vergiye esas değerleri arasındaki geçici farklardan, gelecek dönemlere devreden kullanılmamış  mali zararlardan ve vergi avantajlarından kaynaklanmakta olup dönemsellik ilkesi gereği finansal tablolarda dönem vergilerinden ayrıca raporlanmaktadırlar. Ertelenmiş vergiler finansal tablo kullanıcıları açısından önemli bilgiler taşır ve detaylı analize tabi tutulmalıdır. Yapılan çalışmalar, ertelenmiş vergilerin oran analizi, muhasebe politikası seçiminde tutuculuk derecesini belirleme, sermaye yapısı, vergi reformlarına olan kurumsal tepkiyi ölçme, gelecekte ödenecek vergileri öngörme, firma değeri ve hisse senedi fiyatları, kârın kalitesi ve kâr yönetimi konularında önemli bilgiler sağladığını ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

Deferred taxes, which result from the temporary differences between the book value and tax base of assets and liabilities, the carryforward of unused tax losses and tax credits, are reported separate from the current tax liabilities due to matching principle. Deferred taxes carry information of great significance and should be anlyzed in detail. Researhes have shown that defereed taxes provide significant information in ratio analysis, earnings conservatism, capital structure, corporate reaction against tax reforms, firm value and stock prices, earnings quality and earnings management

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :