SERBEST VE GREKO ROME N GÜREŞÇİLERİNDE SPOR SAKATLIKLARININ VÜCUT BÖLGELERİNE GÖRE DAĞILIMI

Bu çalışmada 1988-1994 yılları arasında Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında ilk üç dereceyi paylaşmış Türk güreşçilerinde oluşan spor sakatlıklarının tutulan vücut bölgelerine göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre tüm sporcularda en fazla etkilenen vücut bölgesinin diz, en az etkilenen vücut bölgesinin de baş ve boyun bölgesi olduğu görülmüştür. Sakatlanma riski açısından göğüs bölgesi sakatlıklarının büyüklerde, gençlerden daha fazla olduğu, stiller arasında ise dirsek, önkol ve göğüs bölgesi sakatlıklarının Greko-Romen güreşte, serbest güreşten anlamlı bir şekilde daha fazla görüldüğü belirlenmiştir.

INJURY VARIATION AROUND BODY IN FREE AND GRECO-ROMAN WRESTLERS

In this study, the variation of injuries around body which have occured in Turkish wrestlers who have shared the first three in the European, World and Olympic championship between 1988-1994 has been researched. In the light of this research, it is observed that the most effected part of the body among all wrestlers was knee and the least effected part was head and neck region. In respect of the risk of injury, it has been seen that chest injuries were much more in adults than in young wrestlers and in respect of style, the injuries of chest, forearm and elbow were significantly more in Greco-Roman than in free style.

Kaynakça

1. Arslan C. Güreşçinin Rehberi I. istanbul: Uğur Ofset Matbaası, 1984.

2. Eren M. Erzurum Bölgesinin Son 50 Yıl içindeki Başarıları, Bu Başarıların Türk Güreşine Etkileri.

3. Doğan A. A, Imamoğlu O. Amatör Sporcularda Sportif Yaralanma Sıklığı ve Yaralanmalara Etki Eden Faktörler. Karadeniz Tıp Dergisi 1995; 8 (3): 96-99.

4. Ergen E. Spor Hekimliği, Sporda Sağlık Sorunları ve Sakatlıklar. Ankara: Milli Eğitim Yayınevi, 1986.

5. Başaran M. Serbest Ve Greko-romen Güreş. Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1989.