GÜLEN VE AĞLAYAN YÜZ İFADELERİNİ İZLEMENİN PENÇE KUVVETİNE ETKİSİ

Bu çalışmada, yalnızca gülen ve ağlayan yüz ifadelerini seçerek bu iki emosyonel durumu yansıtan çizimlerin basketbolcular tarafından izlenmesinin kas gücüne etkisini el dinamometresi ile ölçerek göstermek istedik. Yaşları 18 ile 28 arasında değişen ve sağ elini kullanan 12 erkek basketbolcu çalışmaya denek olarak alındılar. Deneklere önce "ağlayan bir yüz" daha sonra "gülen bir yüz" çizimi gösterilerek el dinamometresi ile "pençe kuvvetleri" ölçüldü. 12 basketbolcuda sırayla bu ölçümler yapıldıktan-sonra bu kez resim sırası değiştirilerek, "pençe kuvvetleri" yeniden ölçüldü. Her iki ölçüm sırasında da, basketbolcuların pençe kuvvetlerinde "gülen yüz" çizimlerine bakarken artma gözlendi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde non-parametrik korelasyon ve eşleştirilmiş t testi (Wilcoxon) uygulandı.

EFFECTS OF LOOKING AT SMILING AND CRYING FACES ON GRIP STRENGTH

This study is aimed to evaluate the effects of smiling or crying facial expression on grip strength. 12 right-handed basketball players (age group 18-28) were included in the study. Grip strength was measured with Riester dinamometer after the players looked at the drawing of a "crying face" for 5 seconds from a distance of 40 cm. at the eye level. Straight after, they were shown the drawing of a "smiling face" and were asked to grip with the same condition. Once all 12 players carried out this experiment, the order in which the drawings were shown was reversed and the measurement were made again in the same fashion. The statistics obtained thereby were subjected to non-parametric correlation and Wilcoxon test.

Kaynakça

Arkonaç, S. A. (1998): Psikoloji: Zihin Süreçleri Bilimi. 2.Baskı, istanbul: Alfa Yayınevi.

Cüceloğlu, D. (1993): insan ve Davranışı. 5.Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Cüceloğlu, D.(1993). Yeniden insan insana . 5. Basım, İstanbul .Remzi Kitabevi.

Damasio, A.(1994). Descartes' Error: Emotion, Reason, and Human Brain,

Ekman, P. (1992): An Argument for the Basic Emotions, Cognition and Emotions, No.6, p.175.