BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SPOR YARALANMALARI

Bu çalışma spor sakatlıklarının vücut bölgelerine göre dağılımını belirlemek için yapıldı. Çalışma Atatürk Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile diğer fakültelerin beden eğitimi ve spor bölümlerin-de 127 bayan ve 329 erkek olmak üzere toplam 456 öğrencide yapıldı. Sporcuların sakatlanan vücut bölgeleri uygulanan bir anket yöntemiyle belirlendi. Erkek sporcuların % 70.82’si, bayan sporcuların ise %71.65’inin sa-katlığı bulundu. Sakatlanmalar branşlara göre ayrıldığında basketbolcuların %81.41’inde, voleybolcuların %77.98’inde, futbolcuların %66.98’inde, güreşçilerin %62.06’sında ve atletlerin %57.14’ünde sakatlık oluştuğu tesbit edildi. Sakatlıkların güreşçiler hariç tüm branşlarda en fazla ayak ve ayak bileğinde meydana geldiği saptandı.

SPORT INJURIES IN STUDENTS OF DEPARTMENTS OF PHYSICAL EDUCATIUON AND SPORT

This study was performed to determine the disribution of sports injuries according to the body region. Hundred and twenty seven (127) female, three hundred and twenty nine (329) male, (overall 456) from physical education and sport departmensts in Atatürk University were involded in this study. The injured body regions of athletes were determined by a questionare. The injury rates in male and female athletes were 70.82 % and 71.65 %, respectively. According to branches injuries rates were 81.41 % in basketballers,77.98 % in volleyballers, 66.98 % in footballers, 62.08 % in wrestlers and 57.14 % in runners. ‹t was found that the most injuries were in foot and ankle regions except wrestling in all sports. and twenty seven (127) female, three hundred and twenty nine (329) male, (overall 456) from physical education and sport departmensts in Atatürk University were involded in this study. The injured body regions of athletes were determined by a questionare. The injury rates in male and female athletes were 70.82 % and 71.65 %, respectively. According to branches injuries rates were 81.41 % in basketballers,77.98 % in volleyballers, 66.98 % in footballers, 62.08 % in wrestlers and 57.14 % in runners. ‹t was found that the most injuries were in foot and ankle regions except wrestling in all sports.

Kaynakça

1. Atik, fi, Ayas, ‹, Güzeliş A. Spor Yaralanmaları Ve Menisküs Lezyonları. Spor Hekimliği Dergisi, 21 (3): 97-99, 1986

2. Bulletin Information Sportive. Bruxelles 16-21, 1989.

3. Dane fi, Can S, Karsan O. Sport Injuries In Right- And Left-Handers. Perceptual And Motor Skills, 89, 846-848, 1999.

4. Dane, fi, Can, S, Karsan O. Relations Of Body Mass Index, Body Fat, And Power Of Various Muscles To Sport Injuries. Perceptual And Motor Skills, 95, 329-334, 2002.

5. Doğan A. A, ‹mamoğlu O. Amatör Sporcularda Sportif Yaralanma Sportif Yaralanma Sıklığı Ve Yaralanmalara Etki Eden Faktörler. Karadeniz Tıp Dergisi, 8 (3): 96-99, 1995.