Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal tarih eğitiminin kimlik gelişimindeki önemi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Ulus-devletlerin inşası sürecinde tüm dünyada tarih eğitiminden geniş ölçüde yararlanılmıştır. Politikacı ve devlet adamları eylemlerine meşruiyet kazandırmak için geçmişe dayanarak sürekliliklerini vurgulamaya özen göstermişlerdir. Küreselcilik akımının başlamasıyla birlikte ulusalcı tarih eğitiminin sorgulanması, değiştirilmesi ve tarih eğitiminin yeniden kurgulanması tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalar çerçevesinde klasik tarih eğitiminin en önde gelen amaçlarından birisi olan ulusal kimlik oluşturulmasının yerine küreselci yaklaşıma uygun olarak Avrupa Kimliği, Yerel Kimlik, Universal Kimlik oluşturucu bir eğitim öngörülmektedir. Bu öngörünün Türkiye bazında diğer devletler ile karşılaştırmalı biçimde ele alındığında birçok problemi beraberinde getirdiği ve farklı amaçlar taşıdığı görülmektedir

Özet İngilizce :

In the process of construction of nation-state form, history education is used widely in the world. To legitimize all actions, politicians and statesmen emphasized on continuity in the past. Globalization movement brings into question history education. Under the arguments it is proposed an education creates European identity, local identity, universial identity instead of national identity which is one of the most important aims of classical history education. This suggest causes a lot of problem in Turkey comparing with other countries. It is clear that this practice intends different aims.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :