Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üçüncü dönem demokrat parti iktidarı (1957-1960): siyasi baskılar ve tahkikat komisyonu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Demokrat Partinin özellikle 1957 seçimleri sonrasında uyguladığı politikalar günümüze kadar çok tartışılmıştır. Bu dönemde muhalefet iktidar ilişkileri oldukça gerginleşmiştir. CHP lideri İnönü, DP’ye karşı sert bir muhalefet yürütmüş ve diğer partiler ile güç birliği yapmıştır. DP iktidarı basını ve muhalefeti engellemek amacıyla bir biri ardı sıra anti-demokratik yasalar çıkarmıştır. Ekonomik sıkıntılar ve huzursuzluklar arttıkça iktidar daha da sertleşmiştir. Siyasi krizler, toplumsal kutuplaşmalar ve öğrenci olayları neticesinde 27 Mayıs 1960’da ordu yönetime el koymuştur. Bu makalede V. Menderes Hükümetinin siyasi faaliyetleri ve Türk siyasi hayatı içindeki yeri analiz edilecektir.

Özet İngilizce :

The policies that Democrat Party carried out especially after 1957 elections has been much criticized until today. In that period the relations between the government and the opposition became considerably tense. İnönü, leader of CHP, engaged in hard opposition activities against DP and collaborated with other parties. DP government made some anti-democratic laws sequentially in order to hinder the opposition and the press. As the economic difficulties and anxieties increased, the government became more aggressive. In consequence of political crisis, social polarization and student activities the military seized power on 27th May 1960. In this article, political activities of the 5th Menderes Government and their place in Turkish political life will be analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :