Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de uluslararası ilişkiler eğitiminde ve araştırmalarında teorik ve kavramsal yaklaşım temeli

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü1 Sakarya Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü2
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler alanında bir yabancılaşma yaşanmaktadır. Özellikle ders kitaplarında ele alınan başlıklar, araştırma konuları ve kullanılan teorik yaklaşımlar, Batılı ülkelerden ithal edilmiştir. Bu yaklaşım nedeniyle, Türkiye’deki akademik araştırmalar ve lisans ve yüksek lisans düzeylerindeki çalışmalar, Türkiye’nin ihtiyaçlarını ve özelliklerini dikkate almaktan uzaktır. Bu durumda, ortaya konulan akademik araştırmalar, tasvir edici mahiyet taşımaktadır. Fakat Türkiye’nin temel özelliklerini dikkate alan eğitim anlayışı geliştirilmeli ve Türkiye’deki olgusal gelişmeler incelenerek bu alandaki teorik çalışmalara katkı yapılmalıdır

Özet İngilizce :

In Turkey an alienation issue in the education of International Relations has been seen. In particular, most of the topics covered in textbooks, research subjects and theoretical approaches are used in that field have been imported from Western countries, because of this approach, academic researches and curriculum taught at the undergraduate and graduate levels have not taken into consideration the Turkey’s needs and demands. In this case, the academic researches have a descriptive nature rather than being theoretical studies. But a new education mentality that take care of the Turkey’s needs and demands has to be developed and it has to make contribution to the theoretical studies by using factual developments in Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :