Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2013 , Cilt 7 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ile almanya arasındaki bilimsel ilişkiler: türk-alman üniversiteleri

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü1, Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programı2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye ve Almanya birbirleriyle uzun yıllardan beri siyasal, ekonomik, askeri, eğitim ve bilimsel alanlarda ileri boyutlarda ilişkileri olan iki ülkedir. Bu ilişkiler iki tarafa da farklı şekillerde katkı sağlamaktadır. Ancak iki ülke karşılaştırıldığında, Almanya’nın Türkiye’ye bilim ve özellikle teknoloji ihracı çok önemli boyutlardadır. İşte bu çalışmada, Almanya’dan Türkiye’ye aktarılan bilimsel deneyimler, genelde üniversiteler özelde ise Türk-Alman Üniversitesine odaklanılmak suretiyle ele alınacaktır. İlişkilerin tarihsel boyutuna kısa bir bakıştan sonra, cumhuriyet yılları ve özellikle Türkiye’de kurulan Alman üniversitelerinin iki ülke ilişkilerine yapacağı katkılar uzman görüşleri ile de desteklenmek suretiyle ampirik veriler yardımıyla çözümlenecektir.

Özet İngilizce :

Turkey and Germany are two countries which have well advanced relations in the fields of politics, economy, military, education and science for many years. These relations contribute to both sides in different aspects. However, when two countries are compared with each other, Germany transfers massive amounts of science and especially technology to Turkey. The present study deals with the transferring scientific experience from Germany to Turkey within the framework of universities, especially focusing on the Turkish-German University. Following a brief history of Turkish-German relations, the importance of the republican period as well as Turkish-German universities regarding the relations between both countries will be analysed through expert opinions and empirical data.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :