Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The acceptance and recognition of cultural diversity in foreign language teaching

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü1, İngiliz Dili Eğitimi2
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Since we live in a multilingual and multicultural world, people having diverse cultural backgrounds are beginning to interact with each other more than ever. Therefore, in the study, the notions of cultural diversity, cultural awareness, intercultural competence and cultural dimension have been introduced. According to these concepts, people see and interpret things around themselves in different ways. What may be considered an appropriate act in a culture may not be considered so in another because when two or more people from diverse cultures try to communicate with each other, problems may arise due to their differing personal and social lives, customs and traditions, world views and so on. This is mostly because of the different foreign languages and cultures the interlocutors possess. Hence, learning and teaching a language requires having knowledge about another culture. In order to be a competent language learner, it is crucial to know the cultural context of which the language is a component. To do so, culture has to be incorporated into foreign language teaching. This can be achieved by helping the students overcome barriers that would hinder the growth of intercultural competence. Also, the teachers should help their students to gain an insight into different cultures. The learners should be aware of the fact that there are various cultures to be accepted, recognized, tolerated and respected other than theirs.

Özet İngilizce :

Çok dilli ve çok kültürlü bir dünyada yaşadığımızdan dolayı, çeşitli kültürel geçmişleri olan insanlar birbirleriyle şimdiye kadar olduğundan daha fazla etkileşim içinde bulunmaya başlamıştır. Bu yüzden, çalışmada, kültürel çeşitlilik, kültürel farkındalık, kültürlerarası yeti ve kültürlerarası boyut kavramları tanıtılmıştır. Bu kavramlara göre, insanlar çevrelerindekileri farklı yollarla görür ve yorumlar. Bir kültürde uygun olan bir davranış başka bir kültürde uygun olmayabilir. Çünkü çeşitli kültürel geçmişleri olan kişiler birbirleriyle iletişim kurmaya çalıştıklarında, kişilerin sahip oldukları farklı kişisel ve toplumsal yaşamlar, gelenek ve görenekler ve dünya görüşlerinden dolayı problemler ortaya çıkabilir. Bunun en büyük sebeplerinden biri farklı dillere ve kültürlere sahip olmalarıdır. Bu yüzden, bir dili öğrenme ve öğretme diğer kültür hakkında da bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yetkin bir dil öğrenicisi olmak için, dilin içinde bulunduğu kültürün de kazanılması gerekir. Bunu gerçekleştirmek için ise, kültür dil öğrenimi sürecine dâhil edilmelidir. Yabancı dil öğretmenleri, öğrencilerine kültürlerarası yetilerini geliştirmelerini engelleyebilecek engelleri kaldırmalarına yardım etmelidir. Öğretmenler, ayrıca, öğrencilerine çeşitli kültürlere bakış açısı kazandırmalı ve kendi kültürleri dışında tanınacak, kabul edilecek, hoş görülecek ve saygı duyulabilecek başka kültürler olduğu gerçeği konusunda da bir farkındalık kazandırmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :