Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sevr ve lozan’da ermeni sorunu

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
421
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Mondros Mütarekesi'nde zikredilen altı vilayetle ilgili maddeden başlayarak Sevr Antlaşması için yapılan görüşmelerde Ermenilerin bağımsız bir Ermenistan için yaptıkları çalışmalar ele alınmıştır. 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşmasının Ermenilerle ilgili maddeleri değerlendirilmiştir. 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşmasıyla Ermenilerin Anadolu üzerindeki hak iddiaları tamamen reddedilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study we considered the six province which mentioned at the Armistice of Mondros and the activities of Armenians about an independent Armenia at the treaty of Sevres. Also items considered connected with Armenians at Sevr Treaty (August 10,1920). With Lausanne Treaty (July 24,1923)pretensions of Armenians about Anatolia wholly rejected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :