Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rus dış politikasında batı karşıtlığının düşünsel ve tarihsel gelişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi1, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü2
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği üzere, Rusya’ya ve onun Dünya siyasetindeki rolüne ilişkin tüm tartışmalarda, bu ülke ile Batı dünyası arasında derin ve önemli farklılıkların olduğu varsayımı verili bir durummuş gibi kabul görmektedir. Rusya’nın Bizans’tan aldığı Ortodoksluk tercihi ve uğradığı Moğol istilası nedeniyle Roma Germen hukuk düzeninin dışında kalmış olduğu yönündeki görüşler, bu varsayımın temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Batı’da yaygın olan bu farklılık varsayımı aslında Rusya’da da kabul görmektedir. Batı’daki ‘Rusya’yı dışarıda tutma’ eğiliminin, Rusya’da Batı karşıtlığı biçiminde karşılık bulduğu söylenebilir. Rusya’daki Batı karşıtı görüşlerin gelişimi ise büyük ölçüde bu ülkenin sorunlu modernleşme sürecinin ürünüdür. Modernleşmenin yol açtığı sosyolojik ve psikolojik tepkiler, zamanla Rus siyasi yaşamında da önemli etkiler yaratacak olan Batı karşıtı hareketlere dönüşmüştür. Modernleşme ile gelenek arasındaki çatışmadan doğup, geliştiğini söyleyebileceğimiz çağdaş Rus düşüncesinde Batı ve onun değerleri, aslında hep önemli bir tartışma konusu olmuştur. Ancak kabul etmek gerekir ki, bu ülkedeki Batı karşıtlığı gerçekte soyut nitelikteki felsefi ve kültürel gerekçelere değil, maddi ve politik nedenlere dayanmaktadır. Zira Ruslardaki olumsuz Batı imajını pekiştiren ve bir anlamda ona meşruluk ya da geçerlilik kazandıracak birçok politik olaydan bahsetmek mümkündür. Çalışmanın amacı, Batı karşıtlığı olarak adlandırdığımız bu durumun çağdaş Rus düşüncesi içerisindeki düşünsel ve tarihsel gelişimini ortaya koyabilmektir.
 

Özet İngilizce :

As it is known, in discussions pertaining to Russia and its place in world politics, the assumption that there is a profound and crucial difference between Russia and the Western World is usually taken for granted like a given fact. The mainstay of this view is the exclusion of Russia from the Roman-German law system because of Orthodox legacy of Byzantium inherited by Russia and the Mongol invasions. In fact this widespread assumption of the West has been acknowledged by Russia too. This “sorting out of Russia” tendency of the West has its counterpart in Russia as an Anti -Western sentiment. However the development of the Anti-Western vision in Russia is by a large extent the product of the problematic modernization of the country. The sociological and the psychological responses aroused by the modernization, in time, has transformed into the Anti-Western movement which would take an important place in Russian political life. The West and its values has always been a major topos in contemporary Russian thought born out of the modern-tradition conflict. Nevertheless, the Anti-Western movement depends more on the material-political reasons than the philosophical and cultural grounds since it is possible to cite many political incidents that could reinforce the negative Western image by justifying and validating it. This study aims to examine the historical and intellectual development of the Anti-Russian streak in contemporary Russian thought.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :