Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı ve büyük güçlerin askeri harcamalarına karşılaştırmalı bir bakış (1840-1900)

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fak.Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

19. yüzyıl Osmanlı maliyesi ile ilgili olarak birçok ayrıntılı çalışma hâlihazırda mevcut olmasına rağmen henüz 19. yüzyıl Osmanlı askeri harcamalarını inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın birincil amacı yayınlanmış bazı Osmanlı bütçelerinden, bu bütçelerdeki çeşitli askeri harcama kalemlerini toplamak suretiyle faydalanarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı askeri harcamalarının miktarını ve bunların toplam harcamalar içindeki payını tespit etmektir. Çalışmanın ikincil amacı ise hakkında veri bulma imkânı olan 19. yüzyılın İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya gibi büyük güçlerinin askeri harcamalarını Osmanlı’nınkilerle karşılaştırmalı bir analize tabi tutmaktır.X

Özet İngilizce :

Although there are a number of detailed studies available on 19th. century Ottoman public finance, there have not been any examination of the 19th. century Ottoman military expenditures.The primary aim of this study is to determine the Ottoman military expenditure levels and shares for the latter half of the 19th. century via consolidating certain military expenditure items in some published Ottoman budgets. The secondary goal is to carry out a comparative analysis with the 19th. century major powers such as England, France, Germany and Russia.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :