Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı dönemi balkan tarihine dair önemli bir kaynak: derdest defterleri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Derdest defterleri, Osmanlı timar düzeni hakkında önemli veriler içeren defter serilerinden birini oluşturmaktadır. Bu defterlerde dirlik türleri, dirlik gelirlerini oluşturan yerler ve gelirleri, dirlik sahiplerinin adları, meslekleri/nitelikleri, sahip oldukları hisse sayısı, berat tarihleri ve hatta o dönemin şartlarına göre fotoğrafik görünüşleri (resimleri) bulunmaktaydı. Bu defter grubu, başta Anadolu olmak üzere timar sisteminin uygulandığı bölgeler açısından özellikle de Balkan coğrafyası açısından dikkate değer bilgileri ihtiva etmektedir. Bu makalede, 489 numaralı Vılçıtrın defteri örneğinde derdest defterlerinin Osmanlı timar sistemi açısından olduğu kadar Balkan tarihi açısından da sahip olduğu öneme ve kaynak değerine değinilmiştir. Bu suretle söz konusu çalışma, üzerinde pek çalışılmayan bir kaynak grubunun önemini gözler önüne sermeye ve bir anlamda da Osmanlı dönemi Balkan çalışmalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Özet İngilizce :

Derdest registers form one of the notebook series which bear important information about the Ottoman timar system (manorialism). In these notebooks, types of dirlik (fief), places that made up dirlik income, and their incomes, names of the owners of dirlik, their professions/characteristic, the number of the share they held, dates of charter, and even photographic appearances (pictures) according to the conditions of the period were placed. This group of notebook contains precious information concerning the regions, especially Balkan geography, in which the timar system was practiced. In this article, the importance and source value of Derdest registers in the sample of Vılçıtrın notebook, numbered 489, has been evaluated. Thus, this study aims to reveal the importance of a source group which has scarcely been analyzed and in a way to contribute to the Ottoman period Balkan studies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :