Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kemalizm’in model ders kitabı: vatandaş için medeni bilgiler

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Cumhuriyet’in kuruluş yılları, ulus-devlet ideolojisinin çerçevesini belirleyen, tarih ve vatandaşlığa ilişkin araştırmaların yapıldığı yıllar olmuştur. Yurttaşlık Bilgisi ders kitapları, ulus-devletin vatandaşını yaratmada temel metinler olarak Türkiye tarihinde yer almıştır. Bu bağlamda çalışmamız, ilk kez 1931 yılında yayınlanan, vatandaşlık kavramının oluşumuna kaynaklık eden Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabının biçimlenmesini, kapsamını ve Türk siyasal yaşamındaki izlerini göstermeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, kitabın yazarı Afet İnan tanıtılmış, kitabın hangi süreçlerden ve kaynaklardan yararlanarak derlendiği gösterilmiştir. Ayrıca Kemalizm’in model bir ders kitabı olarak oluşturmayı hedeflediği vatandaş tanımı, kitaplardan alınan örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Millet tanımı çerçevesinde, Cumhuriyet’in kurucu kadrosunun, vatandaşta temel hangi argümanları kullandığı incelenmiştir. Elde edilen veriler çerçevesinde Vatandaş İçin Medeni Bilgiler’in, yurttaşlık kavramını belirlemedeki etkisi değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

İn the first years of Rebuplic, the researches related to history and citizenships and also identifying the frame ofNation-Goverment ideology are made. Citizenship civics lesson boks as main texts in creating Nation-Goverment citizenship are to be in Turkish history. So this study aims to give a shape the Civilized Knowledges for the Citizen book which helps forming concept of citizenship and published to show its embrace and its traces in political life ofTurkish. İn this study, the writer of the book, Afet İnan, is introduced and it is showed that the book is gathered together by using which sourches and proccesses. İt explains the definition of citizenship which Kemalism as a model lesson book aims to form with the help of the examples from the book. According to the definition of nation, it is researched that the founder staff of Republic used which main arguement in the citizenship. According to the gotten datas, it is evaluated the effect of Civilized Knowledges for the Citizen on the identifying citizenship concept.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :