KARS SAYLAVI MEHMET NAZİF SİREL'iN 1936'DA C.H.P. ERZURUM İLBAYLIGI'NI TEFTİŞİ / THE INSPECTION OF THE PRESIDENCY OF PROVINCE OF REPUBLIC PUBLIC PARTY BY MEHMET NAZİF SİREL, THE MEMBER OF KARS PARLIAMENT IN 1936

Öz .

8435 2481

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORD. PROF. DR. MEHMET FUAD KÖPRÜLÜ İLMÎ HAYATI VE 'TÜRKİYE TARİHİ' ADLI ESERİ MÜNASEBETİYLE TARİH ANLAYIŞI

M. Hanefi PALABIYIK

1915 YILINDA YAYIMLANAN BİR ÜSERA TALİMATNAMESİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ / THE SLAVES OF REGULATIONS BOOK THAT WAS PUBLISHED IN 1915 YEARS AND IT'S IMPACT

Alaattin UCA

ERIK JAN ZÜRCHER, MODERNLEŞEN TÜRKİYE'NİN TARİHİ, 1. BASKI, İLETİŞİM YAYINLARI, İSTANBUL, 1995, 523 s. / THE HISTORY OF MODERNIZING TURKEY

Erdal AYDOĞAN

KARS SAYLAVI MEHMET NAZİF SİREL'iN 1936'DA C.H.P. ERZURUM İLBAYLIGI'NI TEFTİŞİ / THE INSPECTION OF THE PRESIDENCY OF PROVINCE OF REPUBLIC PUBLIC PARTY BY MEHMET NAZİF SİREL, THE MEMBER OF KARS PARLIAMENT IN 1936

İsmail EYYÜPOĞLU

SİVAS KONGRESİ DİVAN-I RİYASET KATİBİ İSMAİL HAMi (DÂNİŞMEND) / İSMAİL HAMİ DANİŞMEND, PRESIDENCY COUNCIL'S CLERK OF SİVAS CONGRESS

Erkan CEVZİLİLER

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE NİTELİKLERİ / THOUGHT SYSTEM OF ATATÜRK AND IT'S ATTRIBUTIONES

S. Esin DAYI

KARS İSLAM ŞURAS'NIN EN YAŞLI ÜYESİ: TEVHİDÜDDİN MAMİLOF BEY / THE OLDEST MEMBER OF KARS ISLAMIC COUNCIL: TEVHİDÜDDİN MAMİLOF

Murat KÜÇÜKUĞURLU

REİS-İ CUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN SARIKAMIŞ ZİYARETLERİ / THE VISIT TO SARIKAMIŞ OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC MUSTAFA KEMAL PASHA

A. Servet ÖNCÜ

SAVAŞ YILLARINDA HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETİ'NİN ÇOCUK MİSAFİRHANESİ VE ÇOCUKLAR / THE PUBLIC GUEST-HOUSE FOR THE CHILDREN OF THE COMMUNITY OF HİMAYE-İ ETFAL DURING FIRST WORLD WAR AND CHILDREN

Makbule SARIKAYA

PARAMİLİTER BİR KURULUŞ OLAN MÜDAFAA-İ MİLLİYE CEMİYETİ'NİN KURULUŞU VE I. DÜNYA SAVAŞl'NDA BAZI ÇALIŞMALARI / THE ESTABLISHMENT OF ANATOLIA DEFENCE AND NATIONAL COMMUNITY A PARAMILITER ORGANISATION AND SOME WORKS IN THE FIRST WORLD WAR

Erdal AYDOĞAN