Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2013 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski/geleneksel dünyada fikrî ve kurumsal benzerliklere dair bazı tespit ve teşhisler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

Eski/Geleneksel Dünya’da pek çok konuda/alanda hem fikri ve hem de kurumsal dikkat çekici benzerliklerbulunmaktadır. Bu çerçevede, adalete dayalı Osmanlı devlet anlayışına benzer fikirleri -çokeskiden de- hem Doğu’da (İran ve Hint’te) ve hem de Batı’da (eski Yunan’da) görmek mümkündür.Öte yandan, Eski/Geleneksel Dünya’da farklı yer ve zamanlarda Osmanlı timar ve lonca sisteminebenzer kurumların varlığı da malumdur. Bu durum, bir yanıyla, Eski/Geleneksel Dünya’da (da)benzer şartlar ve ihtiyaçların benzer tepkileri/sonuçları/kurumları ortaya çıkarması ile ilgili olduğu gibi,bir yanıyla da Eski/Geleneksel Dünya’da kültürler/medeniyetler ya da devletler/toplumlar arasında-karşılıklı- etkileşimin olması ile ilgilidir. Bu cümleden de olarak, Eski/Geleneksel Dünya şartları ile odünyada olan anlayış, kavram, kurum ve saire arasında da, -bugünkü dünya şartları, özellikle, (tarım,ulaşım, iletişim ve saire gibi alanlarda) gelişmiş/gelişen teknoloji ile bu dünyadaki kavram/ideolojive kurumlar arasında olduğu gibi- yakın ve sıkı bir ilişki vardır.

Özet İngilizce :

There are remarkable intellectual and institutional similarities on numerous subject/area in the ancient/traditional World. In this context, it is possible to witness and to see such thoughts and intellectuals thatresemble to the Ottoman’s state understanding based on justice -too old- both at the East (Iran and India) and at the West (ancient Greek). Besides, it is also known that such institutions similar to the Ottoman’s“timar” and “guild” system were present at different places and times in the ancient/traditionalworld. This situation is on the one part related with the fact that similar conditions and requirementsin the ancient/traditional world (however) have created and resulted in similar reactions/consequences/institutions, and on the other part it is related with the fact that there existed mutual interaction betweencultures/civilizations or states/communities. In this respect, however, there are close and intimaterelationship between understanding, concept, institution etc. in that world under the conditions of theancient/traditional world, -as between the present conditions of the world, specifically, (at the areas ofagriculture, transportation, communication etc.) developed/developing technology and concept/ideology and institutions

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :