Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünyada ve türkiye’de think tank kuruluşları: karşılaştırmalı bir analiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın temel amacı dünyada ve Türkiye’deki think tank algılamalarını analiz etmektir. Çalışmanın ilk bölümünde think tank olgusu kavramsal ve tarihsel açıdan irdelenmiştir. Bu aşamadan sonra dünyadaki think tank kuruluşların karşılaştırma bir analizi yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise ABD ve Türkiye’deki think tank algılamaları ele alınmıştır. Ana hatlarıyla böylesi bir çerçeve ekseninde şekillenen bu çalışmada savunulan temel tez Türkiye’nin think tankler konusunda gelişmiş ülkelere nazaran gerilerde olduğu ve bu durumun değişmesi gerektiğidir

Özet İngilizce :

The basic aim of this study is examining perceptions about think tanks in the world and Turkey. In the fist chapter of the study, the think tank phenomenon is reviewed conceptually and historically. After this phase, a comparative analysis of the think tanks in the world is conducted. In the last chapter of the study, think tank perceptions in USA and Turkey is discussed. The thesis defended in this study, which takes on the above mentioned shape substantially; is that the Turkey left behind about think tanks compared to developed countries and this situation should be changed.
 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :