Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birinci dünya savaşı’nda irak cephesinde osmanlı devleti ile ingiltere arasındaki çarpışmalar (1915)

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Birinci Dünya Savaşı’na girerken Irak cephesinde özellikle 12. ve 13. Kolorduların kuvvet olarak yer aldıkları görülür. Zira savaşa girerken İngiltere’nin bu bölgeye bir harekât düzenleyeceği düşünülmemiştir. Savaşın başlamasıyla birlikte İngiltere Irak cephesinde Basra’yı ele geçirmiştir. Bununla birlikte İngiliz kuvvetleri, yetersiz Türk birlikleri karşısında rahat bir şekilde güneyden kuzeye doğru ilerlemeye başlamıştır. Bu bağlamda İngilizler yapılan Kurna, Şuaybe, Amare, Nasıriye, Kutü’l-Amare Savaşlarını kazanarak bu bölgeleri zapt etmişlerdir. İngilizlerin bu derece kolay bir şekilde ilerlemelerinin temel sebebi karşılarında düzenli ve yeterli donanıma sahip bir ordunun bulunmamasıdır. Bu ilerleme sırasında yapılan çarpışmalar, Osmanlı ordusunda silah ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu noktada bölgedeki kuvvetler tarafından, 4. Ordu ve Başkomutanlık Vekâleti’ne silah ve mühimmat ihtiyacını belirten şifre telgraflar gönderilmiştir. Telgraflar karşısında Başkomutanlık ilgili yerlere haber göndererek gerekli silah ve cephanenin sağlanarak Irak’a gönderilmesini temin etmiştir. Bu bağlamda Erzurum, Van, Antalya, Halep ve Suriye’den Musul’a cephane sevkine karar vermiştir. Ancak eksikliklerin fark edilip kapatılmaya çalışılması yeterli olmamıştır.

Özet İngilizce :

Soon after the outbreak of the World War I, 12th and 13th Army Corps as a power were settled in the Iraq front because a British campaign was not expected in this front. By the beginning of the war, British powers captured Basra in Iraq. However, these powers easily had a rapid advance from South to North because of the weakness of Ottoman Powers. Britain captured this region after defeating Ottoman Powers at the battles of Kurna, Shaibe, Amara, Nasırıyeh and Kut Al Amara. The main reason of this rapid advance by British Powers was the insufficiency and the weakness of Ottoman army. Collisions between Britain and Ottoman Empire in Iraq Front showed that Ottoman Army had the need of arms and military supplies.The powers settled in this region sent secret coded telegraphs to 4th Army and the Minister of Supreme Command through their needs for arms and military supplies. Supreme Command provided necessary arms and military supplies from the different parts of the Empire for Iraq Front. He decided to send ammunition from Erzurum, Van, Antalya, Aleppo and Syria to Mosul but all of these efforts could not be sufficient.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :