Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Akademik Bakış

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Birinci balkan harbi ve selanik’in kaybı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Türk tarihi ve kültüründe önemli yeri olan Selanik, 1430 yılında Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından fethedilmiştir. Fetihten sonra şehre Türkler iskan edilmeye başlanmış, 1492'deb sonra ise İspanya, Portekiz, Almanya ve diğer bazı ülkelerden gelen Yahudilerle nüfus yapısı önemli ölçüde değişmiştir. Tanzimat Fermanının ilanıyla Selanik ticaret ve kültür alanında büyük bir gelişme göstermiştir. Ancak, Batı'dan gelen fikir akımlarına ve Balkanlarda yaşayan kavimlerin tahrik ve propagandalarına karşı da açık olan Selanik şehri, Balkan Harbinden sonrası 8 Kasım 1912'de, Yunanlılara teslim edilmiştir. Selanik, Türk İslam kültür ve medeniyetine ait birçok eserin yanında Mustafa Kemal'in doğduğu evin, orada bir müze olarak bulunması, bu şehrin Türk tarihindeki yerini ve önemini günümüzde de hatırlatmakta ve yaşatmaktadır.

Özet İngilizce :

Salonika, having important location of Turkish history and culture was conquered by Otoman ruler II. Murat. After the conquest, Turks were begun with housing in there. After 1492, together with Jewry coming fron Spain, Portugal, Germany, and certain other countries, population of Salonika substantially changed. Along with Tanzimat Fermanı, Greece substsntially developed in trade and culture. However, in consequence og thinking coming from West and provacotion and propaganda coming from tribe in Balkans, Greece was given up Hellenes after Balkans war in 8 novenber 1912. Greece has not only Works belong to Turkish&Islamic culture and civilization but also birth house of Mustafa Kemal as a museum there. This remembered and keeped alive Salonika's place and importance in the Turkish history for us.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :