Yıl 2019, Cilt: 123 Sayı : 242 Sayfalar 141 - 156 2019-10-23
ÇOKAN VELİHANOĞLU’NUN MANÇU HÂKİMİYETİNDEKİ DOĞU TÜRKİSTANLILARIN SOSYO-KÜLTÜREL DURUMUNA DAİR MÜLAHAZALARI
Dinçer KOÇ
11 261

Öz 19. yüzyılın ünlü Kazak ilim adamı Çokan Velihanoğlu (1835-1865) 1858yılında Rus hükümeti tarafından bilgi toplaması amacıyla Doğu Türkistan’a gönderilmiştir.Bu seyahati esnasında Kaşgar başta olmak üzere Doğu Türkistan veUygurlarla ilgili olarak çok önemli tarih, coğrafya ve kültür malumatları elde etmiştir.Ayrıca Mançu işgali altındaki Doğu Türkistanlıların idari, sosyal ve iktisadivaziyetleri ile ilgili önemli gözlemlerde bulunmuştur. Nitekim seyahatinden sonrakaleme aldığı ilmî çalışmalarda Mançu işgalinin Doğu Türkistanlıların sosyal vekültürel yaşamına yaptığı tesirleri ve değişimleri ortaya koymuştur. Bu cihetleÇokan Velihanoğlu’nun tespitleri 19. yüzyılın ortalarında Doğu Türkistanlılarınsosyo-kültürel vaziyetlerini ortaya koyması bakımından büyük öneme haizdir.

Anahtar Kelimeler

Çokan Velihanoğlu, Doğu Türkistan, Çin, Mançu, kültür
EBERHARD, Wolfram Eberhard: Çin Tarihi, 5. bs., TTK Yay., Ankara 1995.
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Yayımlanma Tarihi 23 Ekim 2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Ekim 2019


Makalenin Yazarları
Dinçer KOÇ