Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyılda kurumlaşma ve hastahaneler ii

Yazar kurumları :
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Türk Devleti’nin batılılaşma adı altında başlattığı kurumlaşma hareketinin 19.yüzyılın ilk yıllarından başlamasına rağmen ihtiyaca bağlı olarak başlama ve devamlılığı koordineli bir bütünlük göstermez.Sağlıkla ilgili sultanî külliyelerden Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi, hastahane merkezli külliye kuruluşu olarak, 19. yüzyılın ortalarına doğru yapılaşmasıyla bu konuda ilk örnek olmuştur. Yüzyılın sonlarında Sultan II.Abdülhamit’in ölen kız çocukları adına özellikli bir çocuk hastahane külliyesi inşa ettirmiş olması bu çalışmanın içeriğini oluşturacaktır. “Hamidiye Etfal Hastahanesi” adıyla tanımlanan çocuk sağlığına ait bu hastahane külliyesi yapıları, 19. yüzyıl süresinde tecelli eden yasalar çerçevesinde kurumlaşan uygulamalar kadar, değişen mülkiyet ve maliye teşkilâtı dikkate alınarak ve gene arazi seçimi, yapı tekniği, yapılaşmanın tıbbî sağıltımda bilim ve ihtisaslaşmanın getirdiği doğrultuda, işlevli yapı birimleri olarak inşa edilmesi, ilerleyen kimya ve laboratuvar bilimlerinin gerektirdiği ihtiyaç olan yapı birimleri ya da bir yapı bütünlüğü içinde mekân tahsisi, âlet-edevat temini ve dönemindeki mükemmelliyeti dikkate alınarak yapılan değerlendirme çalışmanın özünü oluşturacaktır.

Özet İngilizce :

The institutionalization movement that Ottoman Empire had begun in the name of westernization, could not constitute a coordinated integrity regarding to the needs for the beginning and continuity, although might it had begun in the beginning of 19th centuryOne  of  the  royal  sanitarian  complexes,  Bezm-i  Âlem Valide  Sultan Vakıf Gureba Hospital  has  been  the  first  sample  for  the  hospital  centered  complexes In  the  middle of 19th century. The construction of the specifical children hospital complex by Sultan Abdülhamid II for his dead daughters has comprised the content of this study. The ingredients of this study can be alined as the evaluation of the hospital complex structures involved with the child health called as Hamidiye Etfal Hospital, associated applications during the 19th century those appeared within the limits of the law, the choice of land and construction technologies under the consideration of changing ownership and finance organisations, the structuring functionalized building units regarding to the scientific and specialistic requirements, the required building type needs of improving chemistry and laboratory sciences or the space appropriations within the structural integrity, the procurement of the whole outfit and its periodical perfection.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :