Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyılda kurumlaşma ve hastahaneler 1

Yazar kurumları :
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Türk Devleti'nin Batılılaşma adı altında başlattığı kurumlaşma hareketi, esasen 1703'lerden başlayan batı tarzının uygulamasının gelenekçi yapılaşmadan ayrılarak, devlet eliyle oluşturulan kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi 19. yüzyılın ilk yıllarından başlamıştı. Ancak bu kurumlaşmalar bir bütün halinde olmayıp, ihtiyaca bağlı olarak zaman içinde ve birer birer gerçekleştirilebildiğinden kurum yapılaşmaları koordineli bir bütün olarak gerçekleştirilememiştir. Bu bildiri içeriğinde 19.yüzyıldaki kurumlaşma dikkate alınarak yapılan sağlıkla ilgili sultanî külliyelerden Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Guraba Hastahanesi'nin özellikleri ve İstanbul Tıp Fakültesi bünyesindeki Mimar Kemalettin›in projelendirdiği yapılaşma belirlenmeğe çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

The institutionalization movement that began in the Ottoman Empire in 1703 in the name of westernization, created new institutions that differed from the traditional Ottoman institutions. This was re-launched by the state institutions in the first years of 19th century. It could be said that these institutions wasn't established as a whole in an organised way. It could only be realized one by one as needs arose through the passage of time gradually. This article is concerned with the royal sanitarian complexes built within the context of the 19th century institutionalization, the properties of Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Guraba Hospital and the structuring projected by Mimar Kemalettin within Istanbul Medical Faculty.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :