Yıl 2020, Cilt: 124 Sayı : 244 Sayfalar 217 - 232 2020-02-25
ORGANİZASYON PERSPEKTİFİ İLE KÜRESELLEŞMENİN TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE ETKİLERİNİN SONUCUNDA TÜRK BİRLİĞİ REALİTESİ
Hakan ÇORA,Elnur Hasan MİKAİL
15 261

Öz Geçtiğimiz yüzyıl, medeniyeti farklı bir seviyeye vardıran globalleşme yüzyılı seklinde yazılmıştır. "Bölgeselleşme", 21. yüzyılda dünya ekonomisinin şekillenmesinde en önemli eğilim olacaktır. Küreselleşmeye ayak uydurmanın en iyi yolu da bölgesel ekonomik entegrasyon süreçleri oluşturmaktır  Küreselleşme ve bölgeselleşme, ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanı sıra denge güçleriyle de birbirlerine uyum sağlamalı ve küreselleşme bağlamında toplumsal dönüşüm ve kalkınma hedefleriyle birbirlerini dışlamamalıdır. Bölgelere yakınlığını kullanarak, aynı anda Türk Birliği ideali de sürdürüldüğü sürece Türkiye, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelebilecektir. Bu nedenle küreselleşmeyi analiz etmek dünyamızı ve Türk Birliği üzerindeki etkilerini anlamak için çok önemlidir. Bu araştırmada, küreselleşme konseptinin Türk dünyasını ne şekilde etkilediği, bölgesel işbirliği ve global arenada etkin olabilmek için ne şekilde bir yönetim-organizasyon modelleri ve kuruluşları üzerinden yol aldıkları ve bunlar sonucunda da Türk Birliği'nin kurulmasının nihai sonuç olduğunu ortaya koymaya çalışmaktayız.

Anahtar Kelimeler

Türk Birliği, Türki Cumhuriyetler, Küreselleşme
Alagöz, M., Yapar, S., & Uçtu, R. (2004). Türk Cumhuriyetleri ile İlişkilerimize Ekonomik Açıdan Bir Yaklaşım. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), 59-74.
Birincil Dil tr
Konular Uluslararası İlişkiler
Yayımlanma Tarihi 25 Şubat 2020
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0001-5780-549XYazar: Hakan ÇORA (Sorumlu Yazar)Kurum: İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-9574-4704Yazar: Elnur Hasan MİKAİL Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Şubat 2020


Makalenin Yazarları
Hakan ÇORA
Elnur Hasan MİKAİL