Yıl 2020, Cilt: 124 Sayı : 244 Sayfalar 147 - 162 2020-02-25
BİR SUİKASTÇININ PORTRESİ
Muzaffer YARDIMCI
21 261

Öz Bu makalede Ziya Hurşit (1980-1926) Bey’in hayatı incelenmiştir. Bu konuyu çalışmamızdaki amaç Ziya Hurşit’in hayatı ve siyasi faaliyetleri ile ilgili gelişmeleri, önemli olay ve durumları tarafsız ve objektif tarih anlayışı içerisinde ortaya koymaktır.Ziya Hurşit, ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Almanya’da Gemi İnşa ve Telsiz Telgrafçılığı öğrenimi gördü. 1920’de Eskişehir Sultanisinde Almanca öğretmenliği yaparken, TBMM 1. Dönemine milletvekili olarak seçildi. İkinci İnönü savaşına milletvekiliyken gönüllü olarak katıldı. Mecliste muhalif grup arasında yer aldı. Kürsüdeki yaptığı eleştirilerle dikkat çekti. Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi muhalefetini daha da artırdı ve İkinci mecliste görev almaması üzerine muhalefetini meclis dışındaki faaliyetleriyle sürdürdü.Ziya Hurşit muhalif parti Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasının kuruluş çalışmasında görev aldı. Mustafa Kemal Paşa’ya Ankara ve İzmir’de suikast teşebbüsünde bulundu. İzmir Suikast Teşebbüsünün açığa çıkmasından sonra İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edildi.Ziya Hurşit’in hayatı Modern Türkiye’nin kuruluşunda iktidar mücadelesini ve muhalefetin tasfiye sürecini anlamak ve bu süreç hakkında bilgi sahibi olmak bakımından çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Ziya Hurşit, İZMİR SUİKAST TEŞEBBÜSÜ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, İSTİKLAL MAHKEMESİ
1-) ARŞİV KAYNAKLARI
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Yayımlanma Tarihi 25 Şubat 2020
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Şubat 2020


Makalenin Yazarları
Muzaffer YARDIMCI