ATATÜRK'ÜN ÇİFTLİK VE ARAZİLERİNİ DEVLET HAZİNESİNE BAĞIŞLAMASI

Öz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında, ülke nüfusunun en önemli geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktaydı. Ancak tarım ve hayvancılık alanında uygulanan yöntemler çağın oldukça gerisinde kalmıştı. Atatürk bu geri kalını~lığı ortadan kaldırmak amacıyla cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren tanın ve hayvancılığa büyük önem vermiştir. Bu yüzden tarım ve hayvancılık alanındaki modern yöntemleri Türk köylüsüne göstermek için ülkenin pek çok yerinde araziler satın alarak çiftlikler kurmuştur. Bu çiftlikler, zamanla tarım ve hayvancılık alanında çok önemli gelişmeler göstermiştir. Atatürk kurduğu bu çiftlikleri, kuruluş amacına ulaştığını düşünerek, 937 yılında hazineye bağışlamaya karar vermiştir. Trabzon'a yaptığı ziyaret sırasında, bütün çiftlik ve arazilerini hazineye bağışladığını açıklamıştır. Atatürk'ün çiftlik ve arazilerini hazineye bağışlaması halk, meclis ve hükümet tarafından takdirle karşılanmıştır.