Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konformizm-nonkonformizm açısından edip cansever’in şiiri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci Yeni’nin öncü   şairlerinden Edip Cansever,şiirlerinde geleneksel Türk  şiir arkının dışına çıkması, denenmemişi denemesi, hazır sunulu olanı reddetmesiyle nonkonformist bir  görünüm sergilerken; üslupta ortaya koyduğu bu  tutumunun aksine şiirlerinde içerisinde bulunduğu ve anlamlandıramadığı kent yaşamına uymak zorunluluğunu yaşayan bireyin dramını konu  edinmiştir. Kentleşme, kapitalistleşme ve birey üzerinde baskısını günden güne  arttıran modern devlet yapısının    neden olduğu  bu durum,Edip             Cansever’de  konformizmin   doğrudan    yahut dolaylı   sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle konformizm ve nonkonformizm kavramlarına açıklık getirilecek; akabinde İkinci Yeni’nin dil ve üslup  bağlamında Türk şiiri içerisindeki uyumsuzluğuna değinilecek   ve Cansever’in şiirinin odak noktasını  oluşturan konformist birey, onun şiirine yansıyan yönleriyle incelenecektir.

Özet İngilizce :

While   Edip Cansever, being    one of  the leading poets of the İkinci Yeni movement, goes out of the traditional Turkish poetry  arc in his poems, tries  the untried/ untested, rejects  the available thus showing a nonconformist look; in contrast to the attitude revealed in style, he   studies the drama of individual lives who feel the  obligation to  comply with urban life, which  he is in and that he  cannot  interpret, in his  poems. This situation- which results from urbanization, capitalization and the  structure of  the modern state increasing the pressure on the individual day by day - appears   to be the causes of conformism  directly  or indirectly in Cansever. In this  study the terms conformist and non-conformist will be explained and immediately after that, it will be pointed out on  the unconformity of İkinci Yeni  in Turkish Poetry from the point of language and style, and the conformist individual,  who is  the focus point of Cansever’s   poetry, will be examined with  the aspect as how was reflected in his     poetry.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :