Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Istanbul zeytinburnu ilçesi’nde afgan türklerinin ulusötesi kentleşme ağlarının analizi

Yazar kurumları :
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

1950’lerden itibaren günümüze kadar Türkiye hep göç alan bir ülke olarak, Asya ve Orta Asya’dan gelen Türk kökenlilerin göçü için hedef ülke konumundadır. Bu çalışma, son dönemde sıklıkla tartışılan ulusötesi göçü ve ulusötesi sosyal alanların oluşturduğu ulusötesi kentleşmeye yönelik ağları İstanbul kentinde yerel bir ölçek olarak Zeytinburnu ilçesinde Afgan Türkleri üzerinden analiz etmektedir. Afgan Türkleri, farklı siyasi iktidar dönemlerinde ülkemize resmi kanallarla iskânlı göçmen olarakkabul edilen öncü göçmenlerin (diğer Türkî göçmenlerin) ardından ve öncü göçmenlerin ulusötesi sosyal ağlarının da yardımıyla zincirleme şekilde gelen bir göçmen grubudur. Vatandaşlığını almış ve yerel yönetimde aktif rollere sahip göçmenler ulusötesi politik, sosyal ve kültürel alan yaratmak üzere ulusötesi birçok aktiviteye sahiptirler. Bu aktivitelerin fiziksel mekânlara yansımasını bulmak bu çalışmanın önemli bir yanını oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Turkey has been a target country for the immigrants of Turkish origin coming from Asia and Central Asia since 1950s till today. This research analiyses the transnational social fields and transnational urbanization dynamics developed with transnational flow of immigration in Istanbul, the most appropriate city to observe in Turkey, on a local scale of Zeytinburnu region on the Turks from Afghanistan. The Turks from Afghanistan are composed of the leading immigrant groups who were accepted to our country officially as  to  be  settled  during  the  various  political power  and  other  immigrants coming  over through the transnational social networks. The immigrant groups who became citizen and have active roles in local administration have transnational activities for creating a transnational political, social and cultural area. To find the reflections of these activities on the physical space is the most important phase of this research.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :