Yıl 2020, Cilt: 124 Sayı : 245 Sayfalar 327 - 342 2020-04-29
MADDİ KALINTILARA GÖRE DOĞU AVRUPA’DAN TÜRKİSTAN’A ATLI KÜLTÜRÜN OLUŞUM SÜRECİ
Elvin YILDIRIM
19 261

Öz Türk tarihinin şüphesiz en önemli gelişmesi atın ehlileştirilerek binek hayvanı olarak kullanılmaya başlanmasıdır. Bazı ilim çevrelerince ilk Hint-Avrupalılara atfedilse de atın Türkler tarafından ehlileştirildiği bugün çok geniş bir çevrede kabul edilmektedir. Fakat atın ehlileştirilmesine müteakip hangi derecede, ne şekillerde ve kronolojik bakımından onun binek hayvanı olarak kullanılmaya başlandığı meselesi takibi oldukça güç bir meseledir. Türklerin erken ataları olarak kabul ettiğimiz Andronovo insanı atı bugünkü manada binek hayvanı olarak kullanan ilk konar göçerlerdir. Onların erken göründükleri Ural sahasından ilk Türklüğü meydana getirdikleri ana yurda süreç içerisinde nasıl ve hangi vasıta ile geldikleri sorusunun cevabını bulmak icap etmektedir. Bu bakımdan en erken dönemden itibaren atın bir protein kaynağı olarak kullanılmasından taşıma aracına geçişini ve bir süvarinin binek aracına dönüşümü üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler

Bozkır, Gem, Üzengi, at, afanasyevo, andronovo
Akişev, K. A. – Kuşaev, G. A., Drevnyaya Kultura Sakov i Usuney Dolinı Reki İli, İz. Aka. Nauk Kazahskoy SSSR, Alma-Ata, 1963.
Birincil Dil tr
Konular Arkeoloji, Tarih
Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2020
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2020


Makalenin Yazarları
Elvin YILDIRIM