Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı yaşama tarzlarının bovarizmde buluşturduğu iki roman kahramanı ankara’daki selma ile bugünün saraylısı’ndaki ayşen

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bahçeşehir Üniversitesi1
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun  Ankara  romanı ile Refik Halit Karay’ın Bugünün Saraylısı adlı  romanı  temel  kahramanlar Selma ile Ayşen ekseninde karşılaştırılacaktır. Bovarizm,Flaubert’in Madam Bovary romanından hareketle  ortaya çıkarılmış bir kavramdır.Bovarizm, Türk edebiyatına önce Halit Ziya’nın romanlarındaki kadın kahramanlarla girmiş, daha sonra 1940’ların başına kadar  varlığını sürdürmüştür. Selma  ve Ayşen,farklı yaşayış tarzlarından gelmelerine karşın iç dünyalarındaki fırtınalar ve erkekler eksenindeki tavırlarıyla  Bovarizmden izler taşırlar. Sürekli değişme arzusu ve mutsuzluk  temel davranış tarzı durumundadır.

Özet İngilizce :

In this   study,   Yakup   Kadri     Karaosmanoğlu’s novel  “Ankara” and    Refik Halit Karay’s novel “Bugünün Saraylısı” (Today’s Courtier) will meet on axis  of basic characters “Selma” and “Ayşe.”   Bovarysm is a concept   originated  from  “Madam Bovary” written by Flaubert. Bovarysm was    introduced to Turkish literature by woman characters in Halit Ziya’s novels  and continued its existence until  the beginning of 1940’s. Although they have  different life styles, Selma  and Ayşen carry the traces of    Bovarysm because of    storm in their  inner     worlds, their attitudes towards men.  Their basic      behavioral style  is unhappiness and to   desire constantly change.

Anahtar kelimeler :

Ankara ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :