Reinhard, Kurt-Ursula (2007) Türkiye’nin Müziği

Öz Türk halk şiirinin yapısında, Pers-Arap etkileşimini yansıtan Türk Sanat Müziği’nin aksine hece veznine dayandığını söylemektedir. Halk şiirindeki Türkçe’nin saf Türkçe ve halk tarafından üretilen bir yapıda olması Türk folklorunun doğallığından ve yalınlığından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde uzun havalardaki yapısal durumu; 6+5 ya da 4+4+3 şeklinde gruplandırmış, Halk şiirinin en yaygın türü koşma 8 ve 11’li heceden oluşmaktadır. Yine 11’li heceli yapının türkü olduğundan bahsetmektedir. 11’li hece yapısından oluştuğunu anlatarak Türkü çeşitleri söz-ses ilişkisini açıklamıştır. Destan formunu balad formuyla ilişkilendirmektedir. İçerik bakımından, toplumu ilgilendiren konularla ilişkili, savaş, kahramanlık gibi olayları ele almaktadır.