GELENEKSEL KADIN GİYİMİ KESİM TEKNİĞİNDE MODANIN ETKİSİ

Bu makalede Batılılaşma sürecinde geleneksel kadın giyiminde kullanılan kesim tekniğinin Batı modalarının etkisi ile uğradığı değişim ele alınmaktadır. Makalede geometrik kesimden, “kup”lu kesim tekniğine geçerken geliştirilen bazı uygulamaların hibrit bir sonuç doğurduğuna değinilerek, giysilerin biçim değiştirmesinde bir geçiş dönemi yaşandığı üzerinde durulacaktır.

THE EFFECTS OF FASHION IN THE CUTTING TECHNIQUE OF TRADITIONAL WOMAN’S CLOTHING

This article will describe conventional and modern cutting techniques on woman wear. Conventional geometric cutting techniques and “coupe” cutting techniques will be compared. Conventional geometric cutting techniques, suffered by the change in effect with the West fashions, will be discussed. As a result of this, change will be discussed that has led to a hybrid result of some applications developed. We will focus on the format change of garments that are experiencing a transition period.

Kaynakça

Görünür Lale (1998- 99), “Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonunda 19.Yüzyıl Kadın Kıyafetleri- Anıların Aynasında Moda”, P Dergisi, S: 12.

Mahir Banu (1998- 99), “Abdullah Buhari’nin Minyatürlerinde 18.Yüzyıl Osmanlı Kadın Modası”, P Dergisi, 12. Sayı.

Sevin, Nurettin (1990) On üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış, Ankara, K.B. Yayınları.

Sürür, Ayten (1983), Ege Bölgesi Kadın Kıyafetleri, İstanbul, Akbank Yayınları.

Şahin, Yüksel (2004) , “Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan Bir Grup Kaftanın Dikiş Kalıpları ve Anadolu Giysileriyle Benzerlikleri”, Folklor/ Edebiyat, Ankara, Başkent Matbaası.

-----------, (2010), “Tasarım Açısından Geleneksel Kadın Giyiminde Bel Aksesuarları ve Günümüz Moda Tasarımlarında Folklorik Öğeler”, 4T Konferansı, 13- 14 Mayıs 2010, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 4T Tasarım Tarihi Topluluğu, Nesneyi Okumak Konferansı, İzmir.

Tezcan, Hülya(1998-99), “Batılılaşma Döneminde Saray Kadının Modası”, İstanbul, P Dergisi.