Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihin sosyolojik anlamı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T.S.K.1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede tarih ve uygarlık süreci, sosyolojik açıdan incelenmeye çalışılmıştır. Çünkü her tarih yazımı ve pratiği belirli epistemolojik kabullerden, öncüllerden ve dünya görüşlerinden etkilenir. Bu etkilenim kimi zaman insanı rahatsız eden bir ideolojik vurgu taşırken, kimi zaman da nesnelliğin temel yazınsal nitelik olması kaygısını içerir. Böyle metinlerde toplumların ürettiği tarihler, uygarlıklar, sosyolojik verilerin de desteklediği bilgilerle bize kendilerini açarlar. Ayrıca bunları, geçmişi olduğu gibi bugünü anlamak açısından da önemli birer insanlık mirası olarak görmek mümkündür. Bu kapsamda tarihin konusunun kültürler olduğunu söyleyen, kültürlerin ise dinamik yapılar olup, özelliklerini yaratıcı kişilerden aldığı, dolayısıyla tarihin kültürler hakkında olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunmak yerine, kültürleri anlamaya çalışması gerektiği düşüncesiyle seçkinleşen İngiliz tarihçi Arnold Joseph Toynbee'nin görüşleri makalenin son bölümünde incelenmiştir.

Özet İngilizce :

In this article, the process of history and civilization has been studied in a sociological way, because the writing and practice of history is affected by certain epistemological acceptances, premises and world knowledge of world. This effect sometimes has an ideological emphasis that disturbs men while it occasionally has the worry that being objective must be the principal literary quality. In such passages, the information supported by the histories, civilizations and sociological data is shown to us. It is also possible to see them as an important humanity inheritance in terms of perceiving both the past and today. In this context, the opinions of the English historian who became an elite, saying "The subject of history is cultures. Cultures are dynamic structures and they take their features from creative people, so history must try to understand cultures instead of evaluating cultures as positive or negative" are studied in the last part of the article.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :