Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Parmenides in düşünme ve varlık aynı şeydir yargısına heıdegger’in yorumu açısından bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Parmenides’in “düşünme ile varlık aynı şeydir” olarak ifade edilen yargısının geleneksel metafizik tarafından nasıl ele alındığı üzerinde durulacak ve Heidegger’in bu yargıya ilişkin düşüncelerine yer verilecektir. Bu bağlamda her iki düşünürün varlık anlayışları, logos-physis ilişkisine değinilerek ele alınacaktır. Ayrıca, Heidegger’in varlığın anlamı problemini Sokrates öncesi filozoflar aracılığıyla nasıl anladığı ortaya koyulmaya çalışılacak ve bu kökensel anlaşılma biçiminin onun batı metafiziğine yönelik eleştirilerinde temel noktayı oluşturduğundan söz edilecektir.

Özet İngilizce :

In this study, it will be examined how Parmenides’ known statement (Thinking and being are the same) had been treated by traditional metaphysics and Heidegger’s reflections on this statement. In this context, both philosophers’ understanding on being will be considered by reference to their views on the relation between logos and physis. Furthermore, it will be tried to set forth how Heidegger has understood the problem of being through the Pre-Socratic philosophers and it will also be mentioned that this form of the original understanding on being forms the main point of his criticism on Western metaphysics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :