Özgürlük ya da Nedensel Belirlenim, Üçüncü Bir Olasılık (Antinomi) Mümkün mü?

gürlük ve nedensellik iki temel felsefi kavramdır. Bu iki kavram arasındaki sorunlu ilişki felsefi sistemler arasındaki ilişki üzerinde de dolaylı olarak etkilidir. Bu yazının amacı, bu iki kavramı Kant’ın ilk kritiğini merkeze alarak tartışmak, Kant’ın üçüncü antinomideki çözümünü özetleyerek, bu çözümü yorumlamaktır

Freedom or Causal Determination, Is Third Probability (Antinomy) Possible?”

Freedom and natural causality are two basic philosophical notions. The problematic relation between these two notions also has an indirect effect on the relation between philosophical systems. The aim of this paper is to discuss these two concepts by putting Kant’s first critique at the center and to interprete his solution by summarizing his solution of third antinomy.

Kaynakça

Kant, Immanuel (1965). Critique of Pure Reason. Çev.: Norman Kemp Smith, Boston: Bedford & St. Martin’s.

Kant, Immanuel (1999). Pratik Aklın Eleştirisi. Çev.: İoanna Kuçuradi, Ülker Gökberk, Füsun Akatlı. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Kant, Immanuel (2002). Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena. Çev.: İoanna Kuçuradi, Yusuf Örnek. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Perry, Ralph Barton (1900, Kasım). “The Abstract Freedom of Kant”, The Philosophical Review, Vol.9, No.6.