Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern egemenliğin ‘nomos’u olarak istisna hali

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Modern devlet kuramının ayırt edici özelliği egemenliğin kendisidir. Egemenlik, Orta Çağ siyasallığında kendisini gösteren iktidarın ilkesi ile onun uygulanması (Auctoritas-Potestas) ikiliğinin ortadan kaldırılması ve bu ikisi arasındaki mesafenin daraltılması üzerine inşa edilmiştir. Modern devlet, böylece, ilkesini kendi içerisinden meşrulaştıran bir birim olarak ortaya çıkmıştır. Daha önceki dönemlerde Uygulamanın meşruluğu, kendisinin dışında var olan Yasa'ya bağlı iken, egemenlik ile başlayan süreçte Uygulama, kendi meşruiyet kategorisini kendisi belirler hale gelmiştir. İstisna hali, bu bağlamda egemenliğin olağan bir sürecine işaret eder. Terminolojik düzeyde "hukuku askıya alma" olarak adlandırılan istisna hali, tam da bu bağlamda Auctoritas (İlke)-Potestas(Devlet) arasındaki mesafenin daraltılması, hatta iktidarın uygulama biçiminin bizatihi Yasa halini alması fikri üzerine oturur. Bu makale, "olağanüstü hal" olarak bilinen istisna'nın, modern egemenlik kuramsallığı içerisinde aslında "olağan" bir durumu yansıttığını ve, böylece, istisna halinin modern egemenlik kuramının özü olduğunu öne sürecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The distinguishing part of the theory of modern state is the sovereignty itself. Sovereignty was established on eliminating the dichotomy and diminishing the space between Principle (Auctoritas) and Power (Potestas) which had demonstrated itself in Middle Age politics. The modern state, then, arises as a unit which legislates its principle from inside of itself. Although, in the pre-sovereignty times, the legislation of Power had depended on the Principle which is outside of it, the Power started to determine its legislative category since the case of sovereignty was born. The state of exception signs that regular process of sovereignty in this context. The term of state of exception which is called as "suspending of law" connotes of diminishing the space between Principle and Power, even transforming of Power into the Principle itself as well. The aim of this article is to emphasize that the exception which is also reffered as "state of emergency" reflects a usual case and, so, it is the core element of the theory of the modern sovereignty.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :