Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karl popper’ın tarih, toplum ve siyaset felsefesi üzerine görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim daLI1
Görüntülenme :
644
DOI :
Özet Türkçe :

20. yüzyılın ilk döneminde yaşayan Karl Popper, bilimsel yönteme getirdiği tümevarım ve doğrulanabilirlik yöntemini reddeden yaklaşımı ile pozitivizmin karşılaştığı güçlüklere çare bulmaya çalışmıştır. Bilgiyi sürekli değişen ve deneme- yanılma yöntemi ile sürekli değişen bir ürün olarak ele almış ve eleştirel tartışmanın önemini vurgulamıştır. Bilimde yanlışlanabilirlik kriterini getirerek, bilim ile metafizik olanı birbirinden ayırmaya çalışmıştır. Karl Popper'ın bilimde liberalizm olarak bilinen bu görüşlerinin temeli, yaşadığı I. ve II. Dünya Savaşının bilime ilişkin olumlu değer yargısının kökünden sarsmasından kaynaklanmaktadır. Yahudi asıllı olan Popper, bilimin uygulamalarının olumsuz sonuçlarını görmesi karşısında, yazmış olduğu tüm eserlerde tüm bilimsel düşünce tarihi ve düşünürlerini sorgulayarak, liberal toplum kuramını oluşturmaya çalışmıştır. Bunun içinde liberal toplumu " Açık Toplum" ve totaliter toplumu" Kapalı Toplum" olarak nitelendirerek, liberal demokrasisinin gerçekleştirilmesinin ve devamının bir zorunluluk olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Bu çalışmada Karl Popper'ın bilimsel yöntem ve tarihsel geçmiş hakkındaki görüşleri, eleştirileri, toplumsal ve siyasal felsefe konularına yaklaşımı ele alınacaktır. Bu yapılırken, onun bilim felsefesine dair fikirleri, sosyal ve siyasal amaçlar taşıyan fikirlerinden ayrı tutularak yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Karl Popper, who lived in the first era of the 20th. century, tried to find solutions to the difficulties faced by positivism with the approach he introduced into the scientific method. His approach was rejecting induction and verifiability. He handled information as a product that changes continously and also changes continuously with trial and error method, and he emphasised the importance of critical discussion. By introducing falsifiability criterion into science, he tried to separate science and metaphysic from each other. These views of Karl Popper, known as liberalism at science, are based on that his positive value judgement about science was shaken deeply during the World War I and II. Popper Jewish in origin, tried to create a liberal society theory by questioning the whole history and intellectuals of scientific thought after seeing negative results of scientific practices. Thus, by characterizing liberal society as "Open Society" and totaliterian society as "Closed Society", he tried to prove that actualization and continuance of liberal democracy is a necessity. In this study, thoughts and ciritiques of Karl Popper about scienticif method and historical past and his approach to political philosophy will be discussed. While doing this, his thoughts about philosophy of science will be handled separately from his social and political thoughts.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :