Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Heidegger ve habermas’ı buluşturan bir tartışma: dünya-açıklığı ya da iletişimsel ussallık olarak hakikat sorunu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Görevlisi1
Görüntülenme :
287
DOI :
Özet Türkçe :

Heidegger ve Habermas arasındaki tartışma, özellikle, Dallmayr, Bartky, Kompridis, Kolb, Gabardi ve diğer düşünürlerin yorum ve açımlamalarına dayanmaktadır. Bu yorumların çoğu, özünde, her iki düşünürün aynı konu hakkında tamamlanmamış ve karmaşık olmakla birlikte eleştirel de olan düşüncelerinden kaynaklanmaktadır. Bu çalışma, her iki düşünürün görüş farklılıklarına neden olan yaklaşımlarını, Heidegger’de dünya-açıklığının anlam ve anlaşılabilirliğin kökensel koşulu olarak öncelenmesi, Habermas’ta ise bu önceliğin, öznelerarasılığın dilde yapılanması olarak geçerlilik savlarına tanınmasında temellendirmektedir. Çalışmanın temel savını, dünya-açıklığı, dilin dünya açan gücü, anlam, geçerlilik ve iletişimin ussallığı gibi bazı temel kavramlar arasındaki ilişkinin irdelenmesi oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

The controversy between Heidegger and Habermas hinges on, especially, the comments and interpretations made by various thinkers such as Dallmayr, Bartky, Kompridis, Kolb, Gabardi and others. Most of these comments are related to the problematic views of both philosophers which have arisen from their uncompleted and complicated but also controversial thoughts on the same issue. This article is founded on the reasons of differentiations of their views on the account of meaning such that while Heidegger prevails original conditions of meaning and intelligibility as world-disclosure, as Habermas prevails validity thesis as structuring intersubjectivity in language. The article assumes that establishing the relations among some fundamental concepts as world-disclosure, power of language as disclosing a world, meaning and validity may help to understand the crucial points which these debates hing on.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :