Cilt: 1 Sayı : 1
AVRUPA BİRLİĞİNDE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KAPSAMINDA TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Füsun İSTANBULLU DİNÇER,Tevfik DEMİRÇİFTÇİ,Sema KÜÇÜKALİ,Mehtap ERDOĞAN,Mehtap BALIK,Oğuz AZILI,Samet GÖKKAYA

1.4K 129

Öz Avrupa birliğinde, sınırların olmadığı bir birlik ve Avrupa yurttaşlığı hedeflenmiştir. Bu doğrultuda birçok aşama kat edilerek birliğin gelişmesi sağlanmaktadır. Avrupa birliği, her geçen yıl yeni ülkelerin katılımıyla sınırlarını genişletmenin yanında yeni kararlar ve raporlarla birlik içindeki ayrımı yok etmeye rekabet koşullarını eşitlemeye çalışmaktadır. İnsanların birbirlerini tanıması ve farklı kültürleri, yaşayış şekillerini öğrenmesiyle Avrupa yurttaşlığı oluşabilecektir. Turizm faaliyetleri kültürleri insanları birbirine yaklaştırmaktadır. Turizm çalışanlarından olan rehberler ülke ve ülkenin yurttaşları hakkında alınan ilk izlenimi vermektedir. Bu çalışmanın amacı, birliğin gelişimi sürecinde turizmin önemli çalışanlarından olan rehberlerin ve rehberlik mesleğinin serbest dolaşım kapsamında gelişim sürecini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, nitel araştırma tekniği kapsamında literatür taraması yoluyla çalışma gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Turist Rehberi, hizmet

Kaynakça

AB’DE Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. (2014). 8 Eylül, 2016’da, https://prezi.com/uhbzjoy8eubu/abde-hizmetlerin-serbest-dolasimi/ web sitesinden alınmıştır.Arslan, F. (2014). Avrupa Birliği’nin Turizm Politikası ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 7(31).Barnard, C., & Ludlow, A. (2016). Free Movement of Services , Migration and Leaving the Eu. National Institute Economic Review, (236), 23–30.Can, H. (2008). Aso Dosya. Ankara Sanayİ Odası Dosya, Mart Nisan, 56–67.de Bruijn, R., Kox, H., & Lejour, A. (2008). Economic benefits of an Integrated European Market for Services. Journal of Policy Modeling, 30(2), 301–319. http://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2007.02.003Cohen, E. (1985). The tourist guide: The origins, structure and dynamics of a role. Annals of Tourism Research, 12(1), 5–29.Dinçer, F. (İstanbullu). (1997). Avrupa Birliği’nde Turizm ve Uygulanan Politikalar. Istanbul: Der Yayınları.Dönmez, C. (2008). AVRUPA BİRLİĞİ’NDE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI. Adalet Dergisi, 31.Heung, V. C. S (2008), ‘Effects Of Tour Leader's Service Quality On Agency's Reputation And Customers' Word-Of-Mouth’, Journal of Vacation Marketing, 14 (4), 305-15.İnceoğlu, Sibel (2005). “Türkiye: AB’nin Yetkileri Karşısında NasılBir Egemenlik Anlayışı”, Anayasa Mahkemesi’nin 43. Kuruluş YıldönümüNedeniyle Düzenlenen Sempozyum, Ankara 28-29 Nisan 2005, AnayasaYargısı 22: 231-251.Kox, H., Lejour, A., & Montizaan, R. (2004). The free movement of services within the EU. The Hauge. http://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/free-movement-services-within-eu.pdf web sitesinden 11 Eylül 2016 tarihinde alınmıştır. Mak, A. H. N., Wong, K. K. F., & Chang, R. C. Y. (2011), ‘Critical Issues Affecting The Service Quality And Professionalism Of The Tour Guides In Hong Kong And Macau’, Tourism Management, 32(6), pp. 1442-52.Parasuraman, A., Berry, L. and Zeithaml, A. (1988), ‘SERVQUAL: A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perceptions Of Service Quality’, Journal of Retailing, 64 (1), pp. 12-40.Yenipınar, U., & Zorkirişci, A. (2013). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi. Cag University Journal of Social Sciences, 10(2).Wang, D. (2004), ‘Tourist Behavior And Repeat Visitation To Hong Kong’, Tourism Geographies, 6 (1), pp. 99-118.Wang, K. C., Hsieh, A. T. and Huan, T. C. (2000), ‘Critical Service Features In Group Package Tour: A Exploratory Research’, Tourism Management, 21, pp. 177-189.Wong, C. S. and Kwong, W. Y. Y. (2004), ‘Outbound Tourists’ Selection Criteria For Choosing All-Inclusive Package Tours’, Tourism Management, 25, pp. 581-592.Zhang, H. Q. and Chow, I. (2004), ‘Application Of Importance-Performance Model In Tour Guides’ Performance: Evidence From Mainland Chinese Outbound Visitors In Hong Kong’, Tourism Management, 25, pp. 81-91.
Füsun İSTANBULLU DİNÇER,Tevfik DEMİRÇİFTÇİ,Sema KÜÇÜKALİ,Mehtap ERDOĞAN,Mehtap BALIK,Oğuz AZILI,Samet GÖKKAYA
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.