Yıl 2011, Sayı : 2 Sayfalar 68 - 74 2012-04-10
PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR VE TARAFLARIN BORÇLARI VE HAKLARI
Gökçen Bilge ÖZDEMİR,Gökçen bilge Özdemir
17 261

Öz Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de yaygın bir hizmet sektörü olarak gelişen turizm sektörü beraberinde sorunları ve buna bağlı olarak çözümleri kaçınılmaz kılmıştır. Kendi dinamizmi içerisinde yaygınlaşmakta ve gelişmekte olan turizm, doğal olarak Turizm Hukuku'nu da geliştirmektedir. Ülkemizde turizm ve turizm tüketicisi ile ilgili başlıca hukuki düzenlemeler; "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun", "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu", "Turizmi Teşvik Kanunu", "Kültür Yatırımlarım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu", "Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği", "Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik"tir. Müstakil bir turizm kanunun bulunmayışı ciddi bir eksikliktir. Her ne kadar çıkarılan yönetmeliklerle güncelleştirmeler yapılmakta ve ihtiyaçlara cevap bulunmaya çalışılmakta ise de konuyu bütünüyle ele alan bir yasaya ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Turizm hizmeti içerisinde önemli bir paya sahip olan "paket tur'Tar^ hususunda da yeteri kadar çalışma bulunmamaktadır. Bu makalede "paket tur sözleşmesinin tarafları ile tarafların borçları ve hakları" incelenmiştir. Acentanın, seyahat edenin bagajlarının güvenli bir şekilde ulaşımını sağlaması borcundan tutun da, özenli davranma, bilgi verme, organizasyon, seyahate katılanın değişmesini kabul etme, seyahat edenin vücut bütünlüğünün ve sağlıklarının korunması, sır saklama, teminat gösterme, tanıtım broşürü verme ve rehber bulundurma borçlarının yanında ücret talep etme ve alma hakkı bulunduğundan bahsedilmiştir. Aynı şekilde tüketicinin de (seyahat eden) ücret ödeme, ek giderleri ödeme, iş birliği yapma, özenli davranma, bilgi verme borçlarından bahsedilmiş, seyahatin duyurulduğu şekilde ve belirtilen ücretle gerçekleşmesini, hizmetin yeniden görülmesini isteme, sözleşmeden dönme, indirim, tazminat, teminatın paraya çevrilmesini talep etme ve sigortaya başvurma hakları Avrupa Birliği Direktifleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.Dağınık ve farklı görüşler ayrı ayrı ele alınmış ve karşılaştırmaya imkan verecek şekilde bir arada bulundurulmuştur. Konu içerikleri ile ilgili yasal düzenlemeler sorunlar ve sonuçlar ile olası çözümler değerlendirilmeye çalışılmıştır. 5571 Sayılı Kanun'un kabulü ile Türkiye'de satılan paket turlarda zorunlu sigorta yapılması hükmü getirilmesiyle birlikte, tarafların anılan borçlarının en aza indirgenebileceği ancak bir kısım hükümlerin taraflar için makul olmaktan çıkarak, tehlikeli olabilme ihtimali üzerinde de görüş belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler

ACINAN, H.: Sigortanın Temel Prensipleri, Aviva Sigorta Yayını, Kasım, İstanbul, 2006
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Nisan 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Nisan 2012


Makalenin Yazarları
Gökçen Bilge ÖZDEMİR
Gökçen bilge Özdemir