Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eril bedenselleşme: hegemonik erkek bedeninin inşası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
244
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal bilimler içinde beden, sosyal etkileşim sürecinin önemli görünümlerinden biri olarak dikkate alınır. Irk, sınıf, etnisite ve cinsiyet gibi sosyal değişkenlere bağlı bir biçimde incelenen beden, sembolik değerin taşıyıcısı haline gelmektedir. Bedensel temsil ve performansın sembolleştirilerek, kimlikler arasında belirli hiyerarşik ayrımların inşa edilmesine yönelik gerçekleştirilen en önemli sınıflandırma pratiği, toplumsal cinsiyetin sembolik düzenidir. Söz konusu yapılanma içinde cinsiyet gruplarına ilişkin bedensel kodlar ve farklılıklar, toplumsal cinsiyet düzeninin hiyerarşik bir biçimde düzenlenmesinde belirleyici bir rol oynar. Son 20 yıldır medya ve popüler kültür içinde erkek bedenlerinin sunumunda önemli ölçüde artış meydana gelmiştir. Eril bedenin bu yeni temsili, kadın bedeninde her zaman olduğu gibi, erkek bedenini de idealleştirilmiş ve metalaştırılmış bir biçimde betimlemektedir. Eril bedenselleşmenin bu yeni formu, yalnızca kadın ve erkek arasındaki değil, aynı zamanda erkekler arasındaki hiyerarşik yapıyı da yeniden inşa etmektedir.

Özet İngilizce :

In the social sciences the body is regarded as one of the most important aspects of the process of social interaction. The body which is investigated in line with the social variables like race, class, ethnicity and gender, becomes the bearer of the symbolic value. The most important practice of classifying in which the representation of the body and bodily performances were symbolized is the symbolic order of gender. Bodily codes and the differences between the groups of gender in such a setting play a determinative role in hierarchising the gender order. Over the last 20 years, there has been a dramatic rise in the visibility of the male body in the media and popular culture. The new kind of representation of male body depicts the male bodies in idealized and commoditized ways as well as the body of women as usual. The new form of male embodiment plays an important role in reconstructing the hierarchical structure between not only men and women, but also among men.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :