Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Descartes ve searle’de zihin problemi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
269
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 17. yüzyıl düşünürü Descartes ile çağdaş düşünür Searle'ün zihin problemi hakkındaki görüşleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın ana teması bilinç hakkındadır ve ayrıca zihin-beden problemi de ele alınmaktadır. Her iki düşünüre göre bilinç, zihnin en önemli özelliğidir ve bu nedenle çalışma Descartes ve Searle'ün bilinç ve bilincin işlevleri hakkındaki görüşlerini içermektedir. Descartes'ın aksine Searle, bilincin insan varlığına özgü olmadığını iddia etmektedir. Örneğin pek çok gelişmiş hayvan türü bir bilince sahiptir. Öte yandan Searle'e gore, bebekler ve pek çok hayvan türü bir dile sahip olmamalarına karşın bir bilince sahiptirler. Sonuç olarak Searle' e göre bilinç, Descartes'ın düşündüğünden çok daha fazla işlevseldir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, Descartes' (17th century) and the contemporary thinker Searle's views on the problem of the mind are compared. The main theme of this study is consciousness and it also discusses the mind-body problem. According to both philosophers, consciousness is the most important feature of the mind, so this study includes Descartes' and Searle's views on consciousness and functions of consciousness. Contrary to Descartes, Searle alleges that consciousness is not only peculiar to human beings. For instance, many highly developed animal species have consciousness. On other hand, according to Searle, babies and many animal species don't have a language, they have consciousness. Finally, according to Searle consciousness is much more functional than Descartes thought it was.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :