Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir karşıt-bilim tezi olarak dilsel görelilik: wittgenstein, kuhn, rorty, feyerabend

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
284
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 19. yüzyıldan bu yana modern insanın başat entelektüel uğraşı olarak görülen bilim, bir karşıt-bilim tezi olarak dilsel görelilik bağlamında incelenecektir. Özellikle Wittgenstein, Kuhn, Feyerabend ve Rorty'nin yaklaşımları çerçevesinde bilimin bir "dil oyunu" ya da tikel bir "gelenek" olarak konumu ve postmodern durum içerisinde olanağı sorgulanacaktır. Bu düşünürler bilimin gerçekliğin bilgisini elde eden tek yol olmadığını ya da bilimin dünyayı yansıtan biricik hakikat olmadığını öne sürerler. Bu durumda bilim ayrıcalıklı konumunu yitirir. Bu çalışma, dilsel görelilik tezi bağlamında bilimin alabileceği konumu sorgulamayı amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

In this paper, science which was seen as the principal intellectual act of modern man since the 19th century will be investigated in the context of linguistic relativity as an anti-science thesis. Specially, the possibility of science as a language-game or a particular tradition in the postmodern condition will be questionized within the framework of Wittgenstein, Kuhn, Feyerabend and Rorty. They thought that, science is not the only way to get knowledge about reality or it is not the unique truth which reflects the world. By this argument, science will lost its exclusive status. This study aims to investigate the status of science in the context of linguistic relativity thesis

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :