Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir ahlak felsefesi problemi olarak erdem kavramına yüklenen anlamın ilkçağ’dan ortaçağ’a evrimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Diyanet Selçuk Eğitim-İhtisas Merkezi İslam Düşüncesi Eğitim Görevlisi1
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

Ahlak, felsefenin temel konularından birisidir. Ahlak ile ilgilenen felsefe dalına ahlak felsefesi adı verilmektedir. Teorik etik (ahlak) veya yalın etik olarak bilinen ahlak felsefesi, eski Yunan ile başlar. Bu bilim dalının ilk temsilcileri Sophistler, Sokrat, Sokrat okulunun diğer temsilcileri, Eflatun, Aristoteles, Epikür, Stoacılardır. Bütün bu filozofların ve bilgilerin Ortaçağ sırasında derin bir karanlığa bürünmesinden sonra modern bilimin kurucuları tarafından yeniden keşfi ile çağdaş etik bilimi yeniden kurulabilmiştir. Ortaçağ boyunca kiliseye yenik düşen diğer bilimler gibi etik de dinin baskısı altında kalmıştır. Bu makalede, İlkçağ insan merkezli etik anlayışının Ortaçağ’da nasıl Tanrı merkezli bir hale geldiğini her iki dönemin önde gelen filozofları açısından erdem kavramının geçirdiği anlam evreleri çerçevesinde ele alınmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Morality is one of the basic subject of philosophy. The philosophical discipline that deals with morality is called ethics. The philosophy of morality that has been known as theoretical ethics or pure ethics begins with the Ancient Greek. The first representatives of this discipline are the Sophists, Socrates, the Socratics, Plato, Aristotelestle, Epicurus, and the Stoics. The modern science of ethics was founded by the representatives of modern science after all the above philosophers and their lore had been engulfed in a deep darkness in the Medieval Age. Ethics came under the control of religion like all other sciences that were suppressed by the Church. This article is intended to show how the Ancient anthropocentric conception of ethics evolved into a theocentric character in the Medieval Age in the frame of the semantic transformation of the notion of virtue with respect to the philosophers of both ages.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :