Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adam smith’in police kavrami

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Çağdaş siyaset felsefesinde en çok ilgi çeken kavramlardan biri “polis”tir (police). Polis kavramına artan bu ilgi iktidarın ve siyasetin tarihsel, kuramsal ve kavramsal boyutlarına getirilen yeni anlayışlar ile el ele gitmektedir. Polis kavramına olan bu ilgi aynı zamanda klasik politik ekonomiyi okumanın ve düşünmenin yeni bir zeminini yaratmaktadır. Klasik politik iktisadın kurucu düşünürlerinden Adam Smith’in polis kavramını kullanıyor olması dikkati bu bağlamda düşünüre yöneltmiştir. Yazı Smith’in eserlerinde polis kavramının kullanımındaki farklılıkların düşüncesinde daha derin kuramsal farklılıklara işaret ettiği yönündeki iddiaların karşısında Smith’in polis kavramını eleştirel açıdan değerlendirmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

“Police” is one of the concepts that draws much attention in the contemporary political philosophy. The growing interest in the concept of police goes hand in hand with the development of novel insights into the historical, theoretical and conceptual dimensions of power and politics. This also paves the way for a new ground of reading and thinking of classical political economy. It is because Adam Smith, one of the founder thinkers of classical political economy, used the concept of police that the attention in this context is turned to him. The paper critically evaluates Smith’s concept of police against those claims according to which the so-called disparities of usage of the concept in Smith’s texts indicate profound theoretical discrepancies in his thought.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :