Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Serbest etkinlikler dersinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri: nitel bir çalışma

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Serbest Etkinlikler dersinin etkililiğinin değerlendirilmesine ilişkin 4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin görüşlerini almaktır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada durum çalışması deseni dikkate alınmıştır. Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan bir görüşme formuyla toplanmıştır. Bu formda, öğretmenlerin Serbest Etkinlikler dersinin değerlendirilmesine ilişkin görüşlerini belirleyecek şekilde yarı yapılandırılmış beş soruya yer verilmiştir. Görüşlerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmış ve bu görüşler frekans tekniği ile temalar altında toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler, Serbest Etkinlikler dersinin öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağladığını, okula bağlılıklarını arttırdığını ve çalışma becerilerini olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Öğretmenler ayrıca belirlenen konuların öğrencilerin seviyesine uygun olduğunu da vurgulamışlardır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine 4th and 5th grade students' opinions about the effectiveness of Free Time Activities Course. Case study which is a qualitative research design was used for the study. The sampling for qualitative data was determined through convenience sampling. Data for the study were collected by using an interview form developed by the researchers. The interview form included five semistructured questions aimed at determining teachers' views about Free Time Activities Course. Content analysis technique was used to analyze the views and the views were aligned under the themes determined by the frequency technique. The teachers stated that Leisure Time Activities Course helped students socialize, increased their school bonding, and affected their study skills positively. The teachers also stressed that the study subjects chosen were suitable for students' levels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :