Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şehirsel fonksiyonlar-doğal ortam ilişkileri: elazığ eğitim fonksiyonu örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde eğitim ile ilgili organizasyonların kuruluş yeri belirlenirken, ihtiyaçlar, demografik faktörler, Milli Eğitim'in plan strateji ve öngörüleri hesaba katılarak, merkezi bir sit belirlenir ve tesis o alana kurulur. Oysa buna ek olarak, kuruluş yerinin seçiminde, çevresi de "tampon bölge," "emniyet kuşağı," "zemin mukavemeti" ve "etki sahası" düşünülerek yapılmalıdır. Elazığ'ın günümüzde üzerinde kurulup geliştiği sahanın özelliklerinin, tüm kentsel yaşamı etkilediği, her türlü doğal ve beşeri çevre özelliğini yapısal olarak dönüştürdüğü muhakkaktır. Nüfusun dağılışı, yerleşme dokusu, dikey ve yatay kentleşme eğilimleri, iktisadi faaliyetler, ulaşım ağı, Kuruluş yeri nitelikleri bilinmeden projelerin ortaya konamayacağı temel beşeri faaliyetlerdir. Doğal çevre özelliklerinin başında ise doğal çevrenin niteliklerini iyi tespit etmek gelmelidir. Makalenin amacı; fonksiyon alanlarının jeomorfolojik karakterlerini doğru tespit etmek ya da Eğitim yatırımlarının optimum düzeyde yapılmasını sağlamak, Elazığ'ın jeolojik karakterinin analizini yapmak değildir. Şehirsel fonksiyonların, şehiriçi arazi kullanımının, çevre düzeni planının uygulamalarında, coğrafi bilginin önemine dikkat çekmektir. Bu nedenle araştırma evreni, şehirsel fonksiyonlar-doğal ortam ilişkisi seçilmiş ve örneklem olarak da, Elazığ'ın eğitim fonksiyonu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Today, during the selection process to establish educational organisations, a central site area is determined by needs, demographic factors, plan and strategical foresights of national education system and those facilities establishes in such these areas according to these parameters. In addition, really selection of peripheric areas of those establishment sites must be taken into consideration by the importance of "sphere of influence", "buffering zone", "ground strength" factors. It is no doubt that, characteristics of the site and situation area of Elazığ city, affects the entire urban life and transforms the structure of all kind of natural and human environs and its characteristics too. The distribution of the population , texture of settlement, lateral and vertical urban propensities, economical activities, transport network, location and qualification of site areas, are the essentials of human activities which can not be put forward any project unless taking them into account. At the begining to define natural environment, it is needed to know impaccably specialities and characteristics of it. The purpose of the paper: Is not to identify geomorphological characters of function areas correctly, or to ensure a properly performance in investment process of educational facilities and to analyse geological features of Elazığ city. Contrary to that, it has aimed to call attention importance of Geographical Information, on applications of environmental regulations and plans, urban and peripheric land use and urban functions and activities. Therefore, research universe has been selected as "urban functions-natural environment relationship" and educational function of Elazığ city has been indicated as a sample.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :