Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel sosyalizasyon ve halkla ilişkiler

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi1, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi2
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütler zaman içerisinde kendilerine özgü bir kültür oluştururlar. Örgütün amaçlarına, yönetsel politikalarına, çalışma ilişkilerine, iletişim biçimine bağlı olarak oluşan bu kültürün, örgüte yeni katılanlara aktarılması gerekir. Örgüt kültürü sayesinde bireyler, örgüt içerisinde nelerin önemli olduğunu öğrenir ve hassasiyetlerin farkına varırlar. Dolayısıyla bu öğrenme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir. Örgütsel sosyalizasyon olarak adlandırılan bu sürecin etkili ve verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için iç halkla ilişkiler kapsamında değerlendirilen bazı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmaları, Açılış ve Yıldönümü Törenleri, Bilgilendirme Toplantıları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Oryantasyon ve Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri, Yönetişim Odaklı Bir Yapılanmanın Sağlanması şeklinde sıralamak mümkündür.

Özet İngilizce :

Organizations develop their own culture in due course. This culture should be transmitted to newcomers on the basis of the aims, administrative policies, work relationships and communication style of the organization. Newcomers can acquire information about the important and sensitive issues thorugh organizational culture. That's why, the learning process, which is called organizational socialization, should be completed successfully. For carrying out an effective and productive organizational socialization process, organizations need to perform some activities that can be regarded as part of internal public relations. These can be listed as follows: Opening and Anniversary Ceremonies, Briefings, Human Resource Management, Orientation and In-service Trainings, and Governance Oriented Structure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :