Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen ve öğrencilerin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algıları

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü2
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin ve öğrencilerinin öğretmen, disiplin, müdür, sınıf kuralları, ödül ve ceza kavramlarına ilişkin metafor algılarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Batman ili Gercüş ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 50 sınıf öğretmeni ve 110 ilköğretim birinci kademe öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, katılımcılara yarı yapılandırılmış formlar uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularla, öğretmen ve öğrencilerin müdür, disiplin, sınıf kuralları, ödül ve ceza gibi kavramlara ilişkin ürettikleri metaforlar incelenmiştir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ürettikleri metaforlara bakılarak; "öğretmen", "disiplin", "okul müdürü", "ödül" ve "ceza" kavramlarını farklı şekilde algıladıkları sonucuna varılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak öğretmenlere yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The main aim of the research is to determine metaphorical perceptions of elementary teachers and students related to teacher, discipline, principal, classroom rules, reward and punishment. Participants consist of 50 elementary teachers and 110 students at elementary schools in Batman province, Gercüş district. Data were collected through semi structured forms. Metaphors perceived by teachers and students related to classroom management such as principal, discipline, class rules, reward, punishment were examined by analyzing obtained data from the research. Considering metaphors perceived by teachers and students; the study concluded that teachers and students have different perceptions on "teacher", "discipline", "principal", "reward" and "punishment. Based on study results, some suggestions were developed for teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :